28.10.2022

Sisekliima


Sisekliima

Hea mikrokliima saab alguse hoone korralikust ja toimivast õhuvahetusest ehk ventilatsioonist.

Hea ventilatsioon tähendab, et ruumide õhk on värske ja madala CO2 sisaldusega, mis hoiab vaimu värske ja inimese tegusana.

Hoone ventileerimiseks kasutatakse liginullenergia sertifikaadiga soojustagastusega sundventilatsiooni seadmeid mis tagab hoones värske ja kvaliteetse õhu ning tervisliku sisekliima.

Hoone kütmiseks ja jahutamiseks kasutame õhk- õhk või õhk-vesi soojuspumba lahendusi kus hoone soojuskandjaks vesipõrandaküte.

Energiasäästlikud õhk-õhk või õhk-vesi soojuspumba lahendused on keskkonnasõbralikud.